– Địa chỉ: 18/879 La Thành – Đống Đa – Hà Nội.

– Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang máy chở khách, chở bệnh nhân.