Địa điểm: Lô CT1 – khu đô thị mới Vân Canh – Hoài Đức – Hà Nội

Thiết bị cung cấp: Cung cấp và lắp đặt 08 (tám) thang máy tải khách hiệu SHANGHAI MITSUBISHI, mã hiệu Lehy II