Địa chỉ: 48/5B Ung Văn Khiêm (45D/26 D5) Phường 25 – Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh.

– Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang máy chở khách.