– Địa chỉ: Nhà N05 Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội

– Thiết bị cung cấp: Cung cấp và lắp đặt 24 thang máy FUJIHD