-Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Hà Nội.

-Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang máy chở khách