Địa điểm: Khu công nghiệp số 139, Đại lộ Đông Tây, khu côn nghiệp VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Thiết bị cung cấp: Cung cấp và lắp đặt 05 thang máy Shanghai Mitsubishi