Đia điểm: Số 126 – Nguyễn Sỹ Sách – Thành phố Vinh – Nghệ an

Thiết bị: Cung cấp và lắp đặt 04 thang máy Shanghai Mitsubishi, mã hiệu Lehy III, tải trọng 825kg & 1050kg, 32 điểm dừng, tốc độ 2.5m/s