Đia điểm: Số 72 – Lê Lợi – Thành phố Vinh – Nghệ an

Thiết bị: Cung cấp và lắp đặt 06 thang máy Shanghai Mitsubishi, mã hiệu Lehy III, tải trọng 825kg & 1050kg, 32 điểm dừng