– Địa chỉ: số 521 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội.

– Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang máy chở khách.