– Địa chỉ: số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng – Hải Phòng

– Thiết bị cung cấp: thang máy chở khách, thang chở thức ăn