Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang máy và thang tải hàng.