– Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang máy chở khách