– Địa chỉ: Số 7 – Đường Quang Trung – TP. Đà Nẵng.

– Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang máy chở khách, điều hòa không khí.