– Địa chỉ: Khu đô thị Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

– Thiết bị cung cấp: Hệ thống thang máy chở khách